Leczenie hemoroidów metodą Barrona – cenne informacje

Hemoroidy należy leczyć, gdyż zaniechanie może doprowadzić do ich rozwoju, a należy wiedzieć, że w późniejszej fazie ich usunięcie może być bardzo trudne. Warto zauważyć, że leczenie hemoroidów metodą Barrona daje bardzo dobre efekty.

Przed przeprowadzeniem zabiegu tą metodą należy poinformować o:

  • zaburzeniach krzepnięcia krwi lub skłonnościach do wystąpienia krwawień,
  • alergii na antybiotyki lub leki przeciwbólowe,
  • przyjmowaniu leków przeciwkrzepliwych (takich jak m.in. Sintrom lub Acenocumarol) lub przeciwpłytkowych (takich jak m.in. Polopiryna, Acard, Ticlid, Bestpiryn czy też Aclotin),
  • wszczepionych sztucznych zastawkach serca, stymulatorach lub defibrylatorach serca czy protezach naczyniowych,
  • występowaniu chorób układu krążenia, serca lub układu oddechowego,
  • innych okolicznościach, które mogą okazać się przeszkodą w realizacji planowanego zabiegu.

Ważne jest to, aby wszelkie przekazane informacje były zgodne z prawdą, gdyż może mieć to wpływ na bezpieczeństwo przeprowadzenia zabiegu metodą Barrona.

You may also like...